banner
          English Version
 

 

Οι ερευνητικς δραστηριτητες του Κντρου Μελτης Ψυχοφυσιολογας και Εκπαδευσης εντσσονται στα ευρτερα γνωστικ πεδα της εκπαιδευτικς και της  γνωσιακς νευροεπιστμης. Πρσφατες και τρχουσες ερευνητικς δραστηριτητες αφορον τις παρακτω θεματικς:
• Πλευρωση (συμπεριφορς και ημισφαιρικ επικρτηση)
• Μαθησιακς δυσκολες στα μαθηματικ
• Αλληλεπδραση συναισθματος και γνωστικν λειτουργιν
• Αξιολγηση δομν ειδικς αγωγς
• Εκφοβισμς/θυματοποηση
• Μετα-ανλυση

Πλευρωση (συμπεριφορς και ημισφαιρικ επικρτηση)

Οι ατομικς διαφορς στη νευρολογικ οργνωση, πως η ημισφαιρικ επικρτηση, εναι κεντρικς σημασας για την ρευνα και την κλινικ πρξη στη νευρολογα, την ψυχιατρικ και τη νευροψυχολογα. Η ημισφαιρικ επικρτηση ( αλλις εγκεφαλικ πλευρωση) βρσκεται στο επκεντρο των ερευνητικν μας δραστηριοττων.  Τη μελετομε ετε μεσα με τη χρση απεικνισης εγκεφλου και συγκεκριμνα της τεχνικς λειτουργικο διακρανιακο υπρηχου Doppler ετε εμμσως με τη χρση της προτμησης χεριο, μιας συμπεριφορικς μεταβλητς που χρησιμοποιεται ευρως για τη συναγωγ της εγκεφαλικς πλευρωσης γνωστικν λειτουργιν και κυρως της γλωσσικς λειτουργας. Παρακτω υπρχουν κποια παραδεγματα της δουλεις μας πνω στην εγκεφαλικ και τη συμπεριφορικ πλευρωση.

• Papadatou-Pastou, M., Cabral, L., & Pfau, R. Handedness and deafness: the case of Dutch schoolchildren. Submitted.

• Papadatou-Pastou, M., & Tomprou, D.M. The relationship between intelligence and handedness in children: meta-analyses. Submitted to Developmental Neuropsychology.

Κουφκη, Α. (2014). Διερενηση αναπτυξιακν μηχανισμν λειτουργικς ασυμμετρας με τη χρση του λειτουργικο διακρανιακο υπερχου Doppler σε πληθυσμ με ειδικ διαταραχ της ανγνωσης, δυσλεξα. Διδακτορικ διατριβ, Παιδαγωγικ Τμμα Δημοτικς Εκπαδευσης, Εθνικ και Καποδιστριακ Πανεπιστμιο Αθηνν.

• Τμπρου, Δ.Μ. (2013). Μελτη λειτουργικς πλευρωσης σε παιδι υψηλς, μσης και χαμηλς νοημοσνης με τη χρση συμπεριφορικν δεικτν και απεικνισης εγκφαλου. Διδακτορικ διατριβ, Παιδαγωγικ Τμμα Δημοτικς Εκπαδευσης, Εθνικ και Καποδιστριακ Πανεπιστμιο Αθηνν.

Παπαδτου-Παστο, Μ., Κουφκη, Α., Ρντου, Ν.Μ., & Τμπρου, Δ.Μ. (2013). Λειτουργικς διακρανιακς υπρηχος Doppler: αρχς λειτουργας και εφαρμογς στη μελτη της ημισφαιρικς επικρτησης της γλσσας. Hellenic Journal of Psychology, 10, 61-77.

Papadatou-Pastou, M. (2011). Handedness and language lateralization: Why are we right-handed and left- brained? Hellenic Journal of Psychology, 8, 248-265.

• Κουφκη, Α. & Παπαδτου-Παστο, Μ. (2011). Διερενηση της ημισφαιρικς επικρτησης της γλσσας με τη χρση λειτουργικο διακρανιακο υπρηχου Doppler σε μαθητς με ειδικ διαταραχ της ανγνωσης, «δυσλεξα». Πρακτικ του 3ου Πανελλνιου Συνεδρου Επιστημν Εκπαδευσης.

• Τμπρου, Δ. & Παπαδτου-Παστο, Μ. (2011). Διερενηση μηχανισμν ημισφαιρικς επικρτησης της γλσσας σε μαθητς υψηλς, μσης και χαμηλς νοημοσνης με τη χρση λειτουργικο διακρανιακο υπερχου Doppler. Πρακτικ του 3ου Πανελλνιου Συνεδρου Επιστημν Εκπαδευσης.

Μαθησιακς δυσκολες στα μαθηματικ

Η ρευνα μας προσεγγζει τις Μαθησιακς Δυσκολες στα Μαθηματικ (ΜΔΜ) τσο απ τη μερι της γνωστικς ψυχολογας σο και απ αυτ της εκπαδευσης των Μαθηματικν. Βασικς της σκοπς αποτελε η διερενηση και η αντιμετπιση των δυσκολιν των μαθητν με ΜΔΜ.  χουμε αναπτξει να τετραπλ μοντλο ΜΔΜ (Karagiannakis, Baccaglini-Frank & Papadatos, 2014) το οποο εμπλκει τις κριες υποθσεις προλευσης των ΜΔΜ, επιτρποντας μας τσι τη σκιαγρφηση του μαθηματικο γνωστικο προφλ των μαθητν. Με βση αυτ, προχωρομε στο σχεδιασμ διδακτικν υλικν για εξατομικευμνα συλλογικ προγρμματα παρμβασης. Επσης, μελετμε τις αλληλεπιδρσεις μεταξ των μαθητν με ΜΔΜ, των εκπαιδευτικν τους και των συνομηλκων τους, χρησιμοποιντας θεωρητικ εργαλεα της επιστμης εκπαδευσης των Μαθηματικν.

Διαβστε περισστερα…

• Karagiannakis, G., Baccaglini-Frank, A., & Papadatos, Y. (2014). Mathematical learning difficulties subtypes classification. Frontiers in Human Neuroscience, 8:57, doi:10.3389/fnhum.2014.00057.

• Karagiannakis, G., & Coreman, A. (2014). Focused intervention based on a classification MLD model. In S. Chinn (Ed.), The Routledge International Handbook of Dyscalculia and Mathematical Learning Difficulties (pp. 265-276). London: Routledge.

Karagiannakis, G., & Baccaglini-Frank, A. (2014). The DeDiMa Battery: A Tool for Identifying Students’ Mathematical Learning Profiles. Health Psychology Review, 2(4), doi: 10.5114/hpr.2014.46329.

• Karagiannagis, G., Baccaglini-Frank, A., & Roussos, P. (submitted). Detecting difficulties in Mathematics through a fourfold model (working title). Journal for Reasearch in Mathematics Education.

 

Αλληλεπδραση συναισθματος και γνωστικν λειτουργιν

Πληθρα ερευνητικν δεδομνων δεχνουν τι το συνασθημα και η διθεση επηρεζουν την ποιτητα των γνωστικν λειτουργιν και συνακλουθα την επδοση σε γνωστικ ργα. Στο Κντρο Μελτης Ψυχοφυσιολογας και Εκπαδευσης μελετομε το εγκεφαλικ υπβαθρο ττοιων αλληλεπιδρσεων ανμεσα στο συνασθημα και τις γνωστικς λειτουργες. Για παρδειγμα, συνεργαζμαστε με τη ΒιοΙατρικ και τον Δρ. Νικλαο Ανδρεδη σε μα μελτη με τη χρση λειτουργικς απεικνισης μαγνητικο συντονισμο (fMRI) στο πλασιο της οποας ερευνομε την επδραση της αρνητικς διθεσης (η οποα χει προκληθε εργαστηριακ και χι της φυσικ παρατηρομενης αρνητικς διθεσης) στην ανκληση αυτοβιογραφικς μνμης. Επσης, μελετομε την επδραση της διθεσης στην ημισφαιρικ επικρτηση για τη γλσσα χρησιμοποιντας λειτουργικ διακρανιακ υπρηχο Doppler.


Αξιολγηση δομν ειδικς αγωγς

Το ερευνητικ πργραμμα «Αξιολγηση δομν Ειδικς Αγωγς και Εκπαδευσης – Διαμρφωση ηλεκτρονικς εφαρμογς διαρκος παρακολοθησης και αξιολγησης δομν και κρσιμων παραμτρων της Ειδικς Αγωγς και Εκπαδευσης και υπηρεσιν Ειδικς Αγωγς και Εκπαδευσης» λαβε χρα στα πλασια Ε.Σ.Π.Α. και χρηματοδοτθηκε μσω του ΥΠΕΠΘ. Στο πλασιο του προγρμματος διενεργθηκε συνσυασμνη ποσοστικ και ποιοτικ εξταση των Σχολικν Μονδων Ειδικς Αγωγς και Εκπαδευσης, των Τμημτων νταξης κα των Κντρων Διαφοροδιγνωσης σε Πανελλαδικ εππεδο. Μπορετε να δετε παραδοτα του ργου εδ, εδ, εδ, εδ, εδ και εδ.


Εκφοβισμς/θυματοποηση

Το ερευνητικ πργραμμα με ττλο «Designing evidence-based strategies and actions to face bullying by considering socio-ethnic diversities in school populations and evaluating their effects (DAPHNE III)” χρηματοδοτθηκε απ την Ευρωπακ νωση. Συμμετεχαν πντε χρες: Κπρος (University of Cyprus), Αγγλα (University of Manchester), Ολλανδα (University of Groningen), Βλγιο (University of Antwerp) και Ελλδα (University of Athens).   Σκοπς του προγρμματος εναι η εφαρμογ και μελτη του δυναμικο μοντλου σε σχολεα πντε χωρν, προκειμνου να αναπτξουν συγκεκριμνες στρατηγικς για την αντιμετπιση του φαινομνου του εκφοβισμο/θυματοποησης. Παρακτω μπορετε να δετε περισστερες λεπτομρειες για τα αποτελσματα του προγρμματος:

Kyriakides, L., Bosker, R., Muijs, D., Papadatos, Y., van Petegem, P. Amanaki, E., Charalambous, A., Charalambous, E., Creemers, B., Deneire, A., Kafaloukou, K., Kaloyirou, C., Rekers-Mombarg, L., Pearson, D., Papadatou-Pastou, M., Papastylianou, D., Wijnberg, M. (2014). Designing evidence-based strategies and actions to face bullying by considering socio-ethnic diversities in school populations and evaluating their effects. DAP/2007-1/226). Nicosia, Cyprus: University of Cyprus.

• Kyriakides, L., Creemers, B.P.M., Papastylianou, D., & Papadatou-Pastou, M. (2013). Facing and preventing bullying through improving the school learning environment. Scandinavian Journal of Educational Research, 57 (1), 1-26.

Μτα-ανλυση

Η επιστημονικ βιβλιογραφα αναπτσσεται με τρπο εκρηκτικ. Υπρχουν περπου 23.750 ενεργ επιστημονικ περιοδικ με το σστημα των κριτν, τα οποα δημοσιεουν πνω απ 1.350.000 ρθρα το χρνο. Αν, για παρδειγμα, χρησιμοποισει κανες τη λξη “handedness”  (που αντιπροσωπεει να απ τα πολλ πεδα της νευροψυχολογας) στη βση PsychInfo για να αναζητσει λξεις-κλειδι ρθρων, ττε θα του παρουσιαστον 4.526 αποτελσματα (Δεκμβριος 2014).  Αυτ ακριβς η εκρηκτικ ανπτυξη της επιστημονικς βιβλιογραφας κνει ολονα και δυσκολτερο το εγχερημα των επιστημνων να αποκρυσταλλσουν τη γνση που μεταφρουν τα ερευνητικ ευρματα διαφορετικν μελετν, ιδιατερα ταν αυτ δεν εναι σμφωνα μεταξ τους. Λγω της φσης των ανασκοπσεων αυτν, οι ερευνητς που τις πραγματοποιον δεν εναι σε θση να διαχειριστον μεγλο αριθμ ερευνητικν μελετν. Αντθετα η μετα-ανλυση εναι μα στατιστικ μθοδος που επιτρπει τη (προσθκη) συμπερληψη και τη σνθεση μεγλου αριθμο ευρημτων με αντικειμενικ τρπο. Επιπλον, η μετα-ανλυση επιτρπει τη διερενηση της μεροληψας δημοσευσης (publication bias),  η οποα αναφρεται στο φαινμενο κατ το οποο μελτες με αρνητικ μη στατιστικς σημαντικ αποτελσματα μνουν αδημοσευτες και τσι αυξνουν τεχνητ το φαινομενικ μγεθος του συγκεντρωτικο αποτελσματος. να απ τα σημαντικτερα πλεονεκτματα της μετα-ανλυσης, εναι η δυναττητα να ερμηνευτε η ετερογνεια μεταξ των μελετν, εφσον αυτ υπρχει. Στο Κντρο Μελτης Ψυχοφυσιολογας και Εκπαδευσης χρησιμοποιομε τη μετα-ανλυση για τη σνθεση ερευνητικν δεδομνων, κυρως απ το πεδο της πλευρωσης. Παρακτω υπρχουν κποια παραδεγματα της δουλεις μας.

• Papadatou-Pastou, M., & Tomprou, D.M. The relationship between intelligence and handedness in children: meta-analyses. Submitted to Developmental Neuropsychology.

• Παπαδτου-Παστο, Μ. (2010). Μετα-ανλυση: ιστορικ διαδρομ, μεθοδολογα και αξιολγηση. Πρακτικ του 2ου Πανελλνιου Συνεδρου Επιστημν Εκπαδευσης, 118-125.

• Τμπρου, Δ. & Παπαδτου-Παστο, Μ. (2010). Μετα-ανλυση: Νοημοσνη και προτμηση χεριο. Πρακτικ του 2ου Πανελλνιου Συνεδρου Επιστημν Εκπαδευσης, 138-146.

• Κουφκη, Α. & Παπαδτου-Παστο, Μ. (2010). Μετα-ανλυση: Δυσλεξα και προτμηση χεριο. Πρακτικ του 2ου Πανελλνιου Συνεδρου Επιστημν Εκπαδευσης, 126-137.